ul.Tadeusza Kościuszki 15
50-037 Wrocław
Telefon: + 48 609 680 860